Obudowy kominkowe PDF Print E-mail
Obudowy kominkowe do samodzielnego monta?u

Obraz-027mLinia obudw kominkowych do samodzielnego monta?u z systemem Easy-E nie ma obecnie ?adnego odpowiednika na rynku. Monta? obudowy jest prosty jak zawieszenie obrazu na ?cianie ka?dy mo?e to wykona? w ci?gu kilkunastu minut...