System 20 front PDF Print E-mail
Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto??

Domek1mDo tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy

ICF
) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji