System 100mm dla ?cian PDF Print E-mail
System 100mm dla ?cian warstwowych

IMG_1165mW roku 2008 usystematyzowano ofert? produktw dedykowanych dla muru warstwowego

100mm
. Wprowadzono wiele nowych wzorw obramie? okiennych, elementw ?ciennych, naro?nikw... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w
Anglii
,
Szkocji
, Irlandii,
Niemczech
 i
Polsce
.