Obudowy kominkowe do samodzielnego monta?u Nowo?? 2009

Linia obudw kominkowych do samodzielnego monta?u z systemem Easy-E nie ma obecnie ?adnego odpowiednika na rynku. Monta? obudowy jest prosty jak zawieszenie obrazu na ?cianie ka?dy mo?e to wykona? w ci?gu kilkunastu minut...

Wi?cej...
O Nas

"Gruszecki" jest firm? rodzinn? z ponad 25 letnim do?wiadczeniem w bran?y kamieniarskiej. Jakkolwiek produkujemy wszelkiego rodzaju elementy kamienne z granitu i marmuru (blaty kuchenne), ?ci?le specjalizujemy si? w obrbce piaskowca.

Obecnie posiadamy 2 kopalnie piaskowca:

  • Ska?a (ING Headquarter for Eeastern Europe Warsaw),
  • Czaple (West Institute Poznan, Polish-Italian Foundation of Health Promotion Krakow),
  • Zbylutow drobnoziarnisty, ??tobe?owy, z?o?e w przygotowaniu.

Ci?g produkcyjny w naszej firmie w pe?ni pokrywa proces technologiczny. Zapewniamy dostaw? produktw w ka?dym momencie cyklu produkcyjnego, zaczynaj?c od wydobycia i przygotowania elementw surowych w kamienio?omach, poprzez p?produkty, do w pe?ni wyko?czonych elementw razem z ich instalacj?.

To oznacza ?e je?eli szukasz produktw z piaskowca - jeste? we w?a?ciwym miejscu, poniewa? my jeste?my w stanie wykona? prawie ka?dy element i zapewnimy najlepsz? mo?liw? ofert?.

Ze wzgl?du na wymogi rynku oraz poszerzaj?c? si? ofert? produktw asortyment firmy jest podzielony na bran?e jakie obs?ugujemy, s? to:

Elewacje

Dzia? obejmuje 3 systemy elewacyjne:

  • system 20mm klejony,
  • system 40mm wieszany na kotwach lub ruszcie ze stali nierdzewnej,
  • system 100mm murowany.

Nasze zdolno?ci to 40000,00m2 elementw gotowych do monta?u lub zamontowanych. Wykonujemy rwnie? elewacje z materia?w importowanych jak granit, trawertyn lub wapie?, jednak najlepsze warunki zaoferujemy dla piaskowca z naszych z??.

ingbankwawa2n politechnikaww3 wechta10

Materia?y posiadaj? odpowiednie certyfikaty uprawniaj?ce do stosowania w budownictwie. Nowo?ci? s? niespotykane wyko?czenia powierzchni.

Rezydencje

Jest to dzia? zajmuj?cy si? obs?ug? mniejszych inwestycji deweloperskich oraz prywatnych. Dzia? obejmuje elementy wn?trz wykonywane na specjalne zamwienie z materia?w importowanych oraz elementy wykorzystywane na zewn?trz. Szczeglnym przyk?adem jest system elewacyjny 20mm stosowany na ?ciany izolowane. W ofercie znajduj? si? takie produkty jak blaty kuchenne i ?azienkowe, posadzki marmurowe, wyko?czenia ?azienek, parapety, schody oraz ?rodki do piel?gnacji kamienia naturalnego.

Domek1 obraz032 lazienkakashmirgold2

G?wne produkty to schody, portale drzwiowe i okienne, posadzki, coko?y, balustrady i inne. Nowo?ci? s? obramienia okienne i portale drzwiowe z systemem Easy-E oraz System 20 dedykowany dla ?cian izolowanych i budynkw pasywnych jedyny taki

na rynku*
.

Ogrd i Krajobraz

G?wne produkty to ogrodzenia, coko?y, chodniki, fontanny, balustrady, kamie? murowy oraz rz?dowy do ogrodu i inne. Nowo?ci? s? wzory obrze?y basenowych. Wymagane jest tutaj bezpiecze?stwo (brak po?lizgu) i niski stopie? nagrzewania w upalne dni oraz atrakcyjny kolor - piaskowiec spe?nia wszystkie te wymogi.

dsc00193 oct14007 obraz169a

W dziale tym znajduj? si? tak?e p?produkty surowe przeznaczone do dalszego przerobu. G?wne produkty to bloki, nasza zdolno?? wydobywcza w samym kamienio?omie Czaple to ponad 350-450m3/m-c, oprcz tego oferujemy slaby, p?yty poligonalne, kamie? murowy i rz?dowy itd. Nasza zdolno?? produkcyjna kamienia murowego to 8500 ton kamienia murowego rocznie. Super oferta: nowe systemy ogrodzeniowe z cen? nie do pobicia

Kominki

Od 1990 roku zajmujemy si? wykonaniem obudw kominkowych. W ofercie firmy znajduje si? kilkaset modeli obudw kominkowych w rozr?nieniu wed?ug lokalizacji oraz stylu a tak?e wk?ady kilkunastu producentw o ??cznej ilo?ci ponad 1500 modeli, ktre mo?na podzieli? na grzewcze i widokowe, jedn?, dwie szyby boczne, podnoszonych do gry itd. Produkujemy i instalujemy rocznie 500 do 700 kominkw. Nowo?ci? dzia?u jest linia nowoczesnych obudw wyposa?ona w system Easy-E. Jako w?a?ciciel z?? piaskowca jeste?my w stanie zaprojektowa? i wykona? dowoln? obudow? kominkow? w r?nym stylu i o dowolnym gabarycie.

027 04842 clario
 

KONTAKT

tel.: 071 3112398
fax: 071 3112757
email: biuro@gruszecki.com.pl