Przekszta?cenie Gruszecki s.c. w Blick System Sp. z o.o. PDF Print E-mail
Wa?na informacja! Przekszta?cenie Gruszecki s.c. w Blick System Sp. z o.o.

Blick System logo Niniejszym informujemy, ?e firma:
Gruszecki Sp?ka Cywilna, Bielany Wroc?awskie, ul. Wroc?awska 26, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-143-18-57, REGON: 020529570,

zosta?a przekszta?cona w
Blick System Sp. z o.o., Bielany Wroc?awskie, ul. Wroc?awska 26, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-143-18-57, REGON: 020529570, KRS: 0000461881
Dane teleadresowe nie uleg?y zmianie.