1083-gruszecki
Przekszta?cenie Gruszecki s.c. w Blick System Sp. z o.o. PDF Print E-mail
Wa?na informacja! Przekszta?cenie Gruszecki s.c. w Blick System Sp. z o.o.

Blick System logo Niniejszym informujemy, ?e firma:
Gruszecki Sp?ka Cywilna, Bielany Wroc?awskie, ul. Wroc?awska 26, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-143-18-57, REGON: 020529570,

zosta?a przekszta?cona w
Blick System Sp. z o.o., Bielany Wroc?awskie, ul. Wroc?awska 26, 55-040 Kobierzyce,
NIP: 896-143-18-57, REGON: 020529570, KRS: 0000461881
Dane teleadresowe nie uleg?y zmianie.

 
Obramienia okienne PDF Print E-mail
Obramienia okienne i portale drzwiowe

Obraz 062mmElementy dekoracyjne elewacji, a w szczeglno?ci obramienia okienne i portale drzwiowe zmieni? ca?kowicie wygl?d budynku nadaj?c mu nowy charakter ekskluzywnej rezydencji. Wykonane z kamienia naturalnego gwarantuj? trwa?o?? wygl?du i ?wiadcz? o wyrafinowanym poczuciu estetyki w?a?ciciela. Atrakcyjny efekt uzyskany jest przy tym znacznie ni?szym nak?adem finansowym ni? w przypadku tradycyjnych elementw masywnych czy nawet profili z tworzywa sztucznego.

 
Obudowy kominkowe PDF Print E-mail
Obudowy kominkowe do samodzielnego monta?u

Obraz-027mLinia obudw kominkowych do samodzielnego monta?u z systemem Easy-E nie ma obecnie ?adnego odpowiednika na rynku. Monta? obudowy jest prosty jak zawieszenie obrazu na ?cianie ka?dy mo?e to wykona? w ci?gu kilkunastu minut...


 
System 20 front PDF Print E-mail
Ekskluzywny wygl?d domw pasywnych? to ju? rzeczywisto??

Domek1mDo tej pory ?ciany izolowane termicznie (styropianem, we?n? czy

ICF
) skazane by?y na wyka?czanie sidingiem lub tynkiem mineralnym. Ze wzgl?du na swoj? specyfik? nie mog?y one nada? odpowiedniego presti?u rezydencji. Teraz do dyspozycji mamy system 20, nie ingeruje w warstw? izolacji, nie stwarza mostkw termicznych, a wygl?d elewacji

 
System 100mm dla ?cian PDF Print E-mail
System 100mm dla ?cian warstwowych

IMG_1165mW roku 2008 usystematyzowano ofert? produktw dedykowanych dla muru warstwowego

100mm
. Wprowadzono wiele nowych wzorw obramie? okiennych, elementw ?ciennych, naro?nikw... Na li?cie referencyjnej znajduj? si? obiekty wykonane w
Anglii
,
Szkocji
, Irlandii,
Niemczech
 i
Polsce
.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2